ทำไมต้องเลือก เต้าเจี้ยวเผ็ดหงส์ฟ้า?

1. โรงงานผลิตของเราตั้ง อยู่ในจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง เป็นพื้นที่ธรรมชาติปลอดมลภาวะ มลพิษต่างๆ
2. เต้าเจี้ยวเผ็ดหงส์ฟ้าได้คัดเลือกวัตถุดิบหลักที่ดีที่สุด ถั่วเหลืองที่ไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (NON GMO) พริกชี้ฟ้าคัดเลือกสาย
พันธ์ที่ดีมีคุณภาพ ข้าวกล้องดอยที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติจากชาวเขาในพื้นที่สูงจังหวัดเชียงรายเป็นส่วนประกอบสาคัญ
ในการหมักบ่ม จนได้เต้าเผ็ดเจี้ยวที่มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
3. เต้าเจี้ยวเผ็ดหงส์ฟ้า เป็นสูตรเต้าเจี้ยวที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษชาวไต้หวันมานานกว่า 70 ปี เป็นสูตรที่ยอม
รับกันมากของชาวไต้หวัน
4. เต้าเจี้ยวเผ็ดหงส์ฟ้ามีความเผ็ด เค็มปานกลาง กลิ่นหอมของน้ำมันงาและรสชาติที่กลมกล่อมจากการหมักบ่มวัตถุดิบ
สามารถนามา จิ้ม เป็นซอส นำไปปรุงอาหารเมนูผัด และราดข้าว หรือคลุกบะหมี่ กินได้ทันที
5. เต้าเจี้ยวเผ็ดหงส์ฟ้าได้รับรองมาตรฐานการผลิตในโรงงาน สินค้าส่งออกไปจีนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าเชื้อสายจีนเป็นอย่างมาก

Certification